Utjecaj eura na izdavanje računa, blagajnički maksimum i fiskalizaciju

Općepoznata činjenica, koju nije potrebno posebno dokazivati jest da u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta plaćanja.

Međutim, iako je sama ta činjenica općepoznata, to ne znači da su sve pojedinosti jasne. Naime, brojne su nedoumice u operativnoj provedbi uvođenja eura, pa u nastavku, kao i do sada, u sklopu naše Baze znanja nastojimo odgovoriti na neke od češćih dvojbi.

Napominjemo da Minimax od prvih trenutaka aktivno prati pojedinosti vezane uz uvođenje eura te su naša softverska rješenja jedna od najkompletnijih kada je u pitanju „compliance“ s propisima o euru. Usto, korisnike programa Minimax redovno obavještavamo o instalacijama izmjena. Više o tome OVDJE, a u ovom blogu donosimo pojedinosti o izdavanju računa, blagajničkom maksimumu i fiskalizaciji.

Uz sam Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22 i 88/22 – u nastavku: Zakon o uvođenju eura), valja imati na umu i dva ažurirana, posebna dokumenta:

  • Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom, koje datiraju iz srpnja 2022. godine,
  • Uputu o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru, koje datiraju iz lipnja 2022. 

Međutim, dobar alat za razjašnjenja neke od čestih dvojbi mogu biti i službeno objavljen Q&A.

UTJECAJ EURA NA UVOĐENJE RAČUNA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Sukladno članku 51. Zakona o uvođenju eura, pri ispostavljanju računa potrošaču mora se dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450). Dvojno iskazivanje obvezno je od 5. rujna do 31. prosinca 2023. (dakle, ne samo do kraja ove godine, nego i do kraja sljedeće).

Vizualno rješenje kako će dvojni iznosi biti prikazani na računu ostavlja se na izbor poslovnom subjektu, (naravno, pod uvjetom da je dvojni iznos i fiksni tečaj konverzije točno prikazan).

Dakle, ne mora se svaka stavka (artikl) iskazivati dvojno na računu, niti treba dvojno iskazati iznos porezne osnovice, odnosno poreza na dodanu vrijednost, već samo ukupan iznos na računu.

Minimax račun euro

Blagajne, odnosno naplatni uređaji poslovnih subjekata morat će biti prilagođene za dvojno iskazivanje iznosa kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute.

Podsjećamo da program Minimax sadržava modul za fiskalizaciju koji je u potpunosti usklađen s pravilima fiskalizacije i pravilima uvođenja eura.

Usto, dodatni benefit je što u slučaju Minimax fiskalizacije nije potrebno imati poseban naplatni uređaj prilikom korištenja Minimax-a, već je dovoljno samo imati računalo i printer, što je uobičajena poslovna oprema poduzetnika.

Podsjećamo: dvojno iskazivanje ne obuhvaća između ostalog, račune između poslovnih subjekta (B2B), interne račune unutar istog poslovnog subjekta te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno dostavljati javnim tijelima. No, iako u tom slučaju obveze nema, nije pogrešno dvojno iskazati iznos.

Nadalje, sukladno članku 51. st. 3. Zakona o uvođenju eura, pri ispostavljanju računa za obavljanje mjenjačkih poslova iznos na računu ne iskazuje se dvojno niti se iskazuje fiksni tečaj konverzije. Finalno, skrećemo pažnju i na odredbu članka 44., a kojim su propisani slučajevi prodaje kada nije obvezno dvojno iskazivati.

UTJECAJ EURA NA BLAGAJNIČKI MAKSIMUM I FISKALIZACIJU

Sukladno službenom Q&A, namjera Ministarstva financija – Porezne uprave je promjena Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 146/2012, 46/2017, 70/2020, 1/2021, 144/2021), i to na način da se usklade iznosi blagajničkog maksimuma, a sve u svrhu olakšavanja poslovanja poreznim obveznicima odnosno obveznicima fiskalizacije, uzimajući u obzir postupanja sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura, a vezano uz razdoblje pojednostavljene posredne predopskrbe.

Međutim, do završetka pisanja ovog bloga na internetskim stranicama javnog savjetovanja nije bilo savjetovanja o izmjenama / dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, pa valja tek očekivati prijedlog teksta tog podzakonskog akta.

No, bitno je istaknuti da su obveznici fiskalizacije dužni gotov novac, iznad visine blagajničkog maksimuma koji je propisan odredbama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana.

Skreće se pažnja i na to da se tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, odnosno od 1. do 14. siječnja 2023. godine, izdani račun fiskalizira u euru bez obzira na način naplate.

Izvor: Minimax.hr