Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split

Usluga – Financijsko i računovodstveno savjetovanje pri upravljanju projektom

Kratki opis projekta:

Opći cilj projekta je uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u svrhu povećanja njihove mogućnosti na tržištu rada. Specifični ciljevi projekta su jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti  mogućnosti  za  učenje  temeljeno  na  radu  učenicima  i odraslim  polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Projektne aktivnosti usmjerene su na modernizaciju te programsko i kadrovsko unaprjeđenje obrazovanja uz promociju zanimanja te na jačanje kapaciteta ciljnih skupina (učenici, odrasli polaznici i odgojno-obrazovni radnici). Regionalni centar kompetentnosti aktivno će raditi na unaprjeđenju strukovnih kurikuluma temeljenih na praksi s jasnim ishodima učenja i usklađenim na razini svih škola RCK-a te poticanjem međusektorskog umrežavanja kroz male inovativne projekte i osnivanje učeničkog inkubatora čime se donosi poduzetnički orijentirano obrazovanje za razvoj praktičnih vještina. 

Ukupna vrijednost projekta:

74.325.504,37 kuna

Izvor financiranja:

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. -2020. 

Intenzitet potpore:

100%

Razdoblje provedbe projekta:

48 mjeseci (od 29. prosinca 2019. do 29.prosinca 2023.)

Pogledajte naše druge projekte: