Što vam poslodavac može (neoporezivo) isplatiti od 1. listopada 2022. godine?

Porezni propisi ne ‘naređuju’ poslodavcima isplate ovih primitaka (pravo na njih određuje se kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovorima o radu ili samom odlukom firme) već samo određuju u koje se svrhe i do kojih svota mogu isplatiti bez obveze obračuna i plaćanja poreza. Isto tako, pravo na povećanu neoporezivu isplatu zaposlenici ne ostvaruju automatizmom već isključivo (dobrom) voljom svojih poslodavaca.

Novi neoporezivi primici koji se mogu isplaćivati od 1. listopada ove godine su:

1.Prigodne nagrade (božićnica, regres, uskrsnica i slično)do 5.000 kuna godišnje
2.Otpremnine prilikom odlaska u mirovinudo 10.000 kuna
3.Dar djetetu do 15 godina životado 1.000 kuna godišnje
4.Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 3,00 kune po prijeđenom kilometru
5.Novčane nagrade za radne rezultatedo 7.500 kuna godišnje
6.Troškovi prehranedo 6.000 kuna godišnje
7.Dar u naravi1.000 kn godišnje

U nastavku kratko o svakom navedenom primitku te promjenama koje su nastale u odnosu na ranije propise.

Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres za godišnji odmor i sl.)

 • neoporezivo do visine od 5.000 kuna
 • isplata može biti u novcu ili naravi (no tada s uključenim PDV-om)
 • može se isplatiti i radnicima zaposlenima nakon 1. listopada 2022.
 • u slučaju da je radnik ostvario po ovoj osnovi tijekom godine već neki primitak kod ovog ili drugog poslodavca, može mu se neoporezivo isplatiti samo razlika do 5.000 kuna

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

 • moguća je jednokratna isplata do 10.000 kuna neoporezivo (prijašnji limit bio je 8.000 kuna)
 • ako se isplaćuje više od navedenog iznosa, taj se iznos tretira (i oporezuje) kao plaća

Dar djetetu do 15 godina života

 • dar djetetu zaposlenika može se dodijeliti neoporezivo do 1.000 kuna, u novcu ili naravi (tada s PDV-om)
 • uključuje svu djecu koja do 31. prosinca 2022. godine navršavaju 15 godina života.
 • poslodavac nema zapreke da se navedeni iznos od 1.000 kuna ili dar u toj vrijednosti isplati i jednom i drugom roditelju ako su, na primjer, zaposleni kod istog poslodavca

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (loco-vožnja)

 • može se isplatiti do visine od 3,00 kn (do sada je nadoknada iznosila 2,00 kn) po prijeđenom kilometru
 • mora se voditi evidencija o prijeđenim kilometrima
 • pokriva udaljenosti do cca 30 km od sjedišta poslodavca
 • ako poslodavac radniku isplaćuje nadoknadu za korištenje vozila u svoti višoj od 3,00 kn po prijeđenom kilometru, razlika se smatra neto-plaćom

Novčane nagrade za radne rezultate

 • može se isplatiti kao dodatna (13-ta plaća) ili dodatak uz mjesečnu plaću
 • ako je radnik radio kod više poslodavaca u jednoj godini (rad na nepuno radno vrijeme, dopunsko zapošljavanje i slično) može ostvariti ukupne neoporezive primitke do visine od 7.500 kuna, sve iznad toga tretira se kao plaća

Troškovi prehrane

 • paušalna naknada povećava se s dosadašnjih 5.000 na 6.000 kuna godišnje
 • može se podmirivati i na temelju vjerodostojne isprave do 12.000 godišnje pod uvjetom da računi za prehranu glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinski (i to samo za mjesec u kojemu je obavljena usluga)

Dar u naravi

 • dar u naravi zaposleniku do 1.000,00 kn (uključujući i PDV) godišnje
 • poslodavac može dar kupiti sam ili ih uzeti iz vlastite prodavaonice odnosno zaliha gotovih proizvoda
 • također, radnici mogu samostalno odabrati dar u određenoj prodavaonici s kojom je poslodavac sklopio ugovor
 • ako je vrijednost dara viša od 1.000 kn, taj se iznos oporezuje kao plaća

I za kraj, često pitanje odnosi se na neoporezive uplate u 3. stup do 6.000 godišnje, odnosno, utječu li gore navedene naknade na takve uplate? Odgovor je ne, odnosno, uplate u treći stup mirovinske štednje neovisne su i mogu se uplaćivati bez tih ograničenja.

Izvor: mytetka.com