Što će svaki obrtnik trebati učiniti za uspješan prelazak na euro?

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj neizbježna je poslovna tema. Sada je već općepoznato da Republika Hrvatska 1. siječnja 2023. uvodi euro kao službenu (i jedinu) valutu, čime hrvatska kuna postaje dio povijesti.

1. KAKO ĆE IZGLEDATI RAČUNI OBRTNIKA U 2023.?

Sam sadržaj računa obrtnika će biti jednak u 2023., kao što je bio i do sada, a jedino što se mijenja jest valuta. To znači da će svi iznosi biti navedeni u euru, a jedino će dvojno morati biti iskazan onaj iznos koji se dvojno iskazivao i sada. Vezano uz korištenje modula izlazni računi u sustavu Minimax, skrećemo pažnju da očekujemo omogućavanje novog alata u glavnom izborniku: Prijelaz na €, a izdavanje fiskaliziranih računa će nakon 1. siječnja 2023. nastaviti raditi na isti način kao i do sada.

2. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2023. GODINI

Poslovni događaji u poslovnim knjigama nakon 1. siječnja 2023. evidentiraju se u euru. Ovdje ne treba miješati dvojno iskazivanje na određenim ispravama (primjerice, dvojno iskazivanje na računu) s evidentiranjem u poslovnim knjigama. Naime, neovisno što će neki račun biti iskazan dvojno, u poslovne knjige unosit će se poslovni događaj u eurima.

3. PLAĆANJA I NAPLATA – DVOJNI OPTJECAJ

Nakon uvođenja eura plaćanja dobavljačima obavljaju se u eurima. Međutim, u razdoblju dvojnog optjecaja, odnosno od 1. siječnja 2023. 0:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sati, može se prilikom plaćanja gotovinom kao zakonsko sredstvo plaćanja koristiti i gotov novac kune.

Kada je riječ o naplati u razdoblju dvojnog optjecaja skreće se pažnja na to da je u tom razdoblju moguće plaćati u kunama. Tijekom tog razdoblja, primatelj plaćanja u svakom je slučaju dužan ostatak vratiti u gotovom novcu eura.

Međutim, sukladno službenoj web stranici Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke, navodi se kada primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i eura.

4. NOVI BLAGAJNIČKI MAKSIMUM ZA VRIJEME DVOJNOG OPTJECAJA (od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja u 24:00 sati)

Sukladno članku 41.f st. 8. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/2012, 46/2017, 70/2020, 1/2021, 144/2021 i 125/2022 – nadalje: Pravilnik) obveznici fiskalizacije mogu odrediti propisane iznose blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa.

Međutim, člankom 2. završnih odredbi posljednjih dopuna Pravilnika (Nar. nov., br. 125/2022) propisano je da odredba Pravilnika kojom se obveznicima fiskalizacije omogućuje određivanje propisanih iznosa blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa (čl. 41.f st. 8) primjenjuje se u razdoblju dvojnog optjecaja (odnosno od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja u 24:00 sati).

Dakle, u tom razdoblju obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum najviše kako je navedeno u tablici u nastavku:

Vrsta subjektaRedoviti blagajnički maksimumSvote blagajničkog maksimumaza vrijeme dvojnog optjecaja (od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja u 24:00 sati)
mikro subjekt i fizičke osobe1.327,23 € / 10.000,00 kuna5.308,91 € / 40.000,00 kuna
mali subjekt6.636,14 € / 50.000,00 kuna26.544,56 € / 200.000,00 kuna
srednji subjekt    10.617,82 € / 80.000,00 kuna42.471,30 € / 320.000,00 kuna
Subjekti koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo13.272,28 € / 100.000,00 kuna53.089,12 € / 400.000,00 kuna
Obveznik fiskalizacije koji obavlja mjenjačke poslove13.272,28 € / 100.000,00 kuna53.089,12 € / 400.000,00 kuna

5. POJEDNOSTAVLJENA PREDOPSKRBA GOTOVIM NOVCEM EURA – MIKROPOSLOVNI SUBJEKT

Obrtnik – mikroposlovni subjekt može se preopskrbiti gotovim novcem eura jer kroz pojednostavljenu posrednu predopskrbu, banke opskrbljuju mikroposlovne subjekte gotovim novcem eura prije 1. siječnja 2023. Pojednostavljena predopskrba gotovim novcem eura počinje najranije 26. prosinca 2022. (odnosno najranije pet dana prije dana uvođenja eura, sukladno članku 3. toč. 10. Odluke o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem, Narodne novine, broj 105/2022 – nadalje: Odluka).

Naime, sukladno članku 3. st. 21. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/2022 i 88/2022) mikroposlovni subjekt je poslovni subjekt koji ima manje od deset radnika i čiji godišnji prihodi i/ili ukupna aktiva u prethodnoj poslovnoj godini ne prelazi 15 milijuna kuna.

Međutim, člankom 21. Odluke, propisano je da banka može obaviti pojednostavljenu posrednu predopskrbu i poslovnog subjekta fizičke osobe koji nije obveznik predaje godišnjega financijskog izvještaja za 2021. godinu:

  • koji ima manje od 10 radnika i
  • koji utvrđuje dohodak na način propisan za samostalne djelatnosti prema propisima o oporezivanju dohotka i
  • čiji je primitak manji od 7,5 milijuna kuna u 2021. godini.

Dakle, obrtnik koji ima manje od 10 radnika i čiji je primitak u 2021. manji od 7,5 milijuna kuna može se pojednostavljeno predopskrbiti gotovim novcem eura (međutim, skreće se pažnja da poslovni subjekt osnovan u 2022. godini ne može preuzeti novac iz pojednostavljene posredne predopskrbe.)

Najviša svota pojednostavljene predopskrbe gotovim novcem eura je 10.000,00 eura.

Kako bi  se pojednostavljena predopskrba gotovim novcem eura mogla realizirati, isti će morati banci dostaviti potpisanu Izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta. 

Kako se najjednostavnije pripremiti na uvođenje eura uz Minimax?

Korisnici online računovodstvenog programa Minimax neće imati problema s prilagodbom poslovanja. Naime, program se kontinuirano usklađuje sa svim zakonskim promjenama, a sve usklade su besplatne. Za automatsko preračunavanje iz kuna u euro nije potrebno podešavanje postavki već se isto obavlja automatizmom, dok će se od 01.01.2023. prijelaz na euro omogućiti putem alata Prijelaz na €.

Osim toga, plaće za prosinac 2022. godinu će biti automatski obračunate u euru, kao i svi prometi u 2023. godini. Ovisno o datumu računa program će na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti. Čak se i godišnji izvještaji pripremaju automatizmom u odgovarajućoj valuti, tako da nema dodatnih opterećenja, ni za obrtnika, niti za računovodstvo.

Izvor: Minimax.hr