Savjetovanje i provedba postupaka javne nabave

Javna nabava je termin kojim se označava nabavu roba i usluga od strane državnih tijela, jedinica lokalne uprave i javnih ustanova. Procjenjuje se da narudžbe iz zone javne nabave predstavljaju 10 do 20 posto bruto domaćeg proizvoda nacionalnih gospodarstava u suvremenom svijetu. Kako bi se umanjile mogućnosti neracionalnosti i korupcije, većina zemalja svijeta ima posebnu pravnu regulativu koja uređuje postupke javne nabave. U Europskoj uniji je dodatni posebni naglasak stavljen i na sprječavanje lokalnog protekcionizma.

Prema važećem hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi iz 2011. god., načela postupka javne nabave koja moraju poštovati naručitelji su načela slobode kretanja robe, slobode poslovnog nastana, slobode pružanja usluga koje obuhvaća načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, razmjernosti i transparentnosti.

Veliki izazov za nositelje projekta predstavlja provođenje postupaka nabave za radove, usluge ili robe koje se sufinanciraju EU sredstvima, s obzirom da iste podliježu ili Zakonu o javnoj nabavi (za obveznike istog) ili pravilima propisanim posebnim prilogom za provođenje nabava. Važno je stoga poseban naglasak staviti na kontinuiranoj edukaciji korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava upravo u ovom segmentu kao i korištenja usluga relevantnih stručnjaka iz ovog područja. Naime pogreške koje potječu iz provođenja nabava mogu rezultirati nastankom nepravilnosti što dovodi do neprihvatljivih troškova i time umanjenja sredstava koja korisnicima stoje na raspolaganju.

Naši vam stručnjaci s certifikatima za provođenje postupaka javne nabave stoje na raspolaganju za planiranje i provedbu jednostavnih i složenijih procesa.