Priprema i provedba projekata

Svaki projekt sastoji se od životnog ciklusa koji uključuje nekoliko faza, od kojih svaka predstavlja cjelinu za sebe, no s druge strane su te faze neodvojivo povezane čineći projekt skupom aktivnosti koje doprinose zajedničkom cilju. Projekti koji sadrže EU financiranje ne razlikuju se u navedenom od općih definicija, no zbog uključenosti raznih institucija u cjelokupni proces te postojanja raznih pravnih okvira unutar kojih egzistiraju ovakve vrste projekta, neminovno je postojanje različitih izazova u nastojanjima ostvarenja projektom zadanih ciljeva.

Nužno je naglasiti potrebu za sagledavanjem cjelokupnosti projektnog ciklusa već u fazi pripreme projektnog prijedloga. S obzirom da sustav EU projekata nije u potpunosti nov na hrvatskom tržištu te se može reći da postoji određena praksa pripreme i provedbe projekata, također valja istaknuti kako na strani prijavitelja projekta već postoji određena razina potrebnog znanja i razumijevanja propisanih pravila sukladno kojima se projekti financirani EU sredstvima provode. Ipak, određeni izazovi i dalje postoje, kao što su promjena pravila na koje su određeni nositelji projekta možda navikli (a s obzirom na prijelaz iz pretpristupnih u strukturne fondove), poštivanje vremenskog okvira realizacije projekta koji se može izmijeniti uslijed okolnosti koje nositelj projekta nije mogao ili znao predvidjeti te, vrlo bitno, suočavanje s neprihvatljivim troškovima koji su posljedica odstupanja od propisanih pravila.

Također je potrebno naglasiti kako je svaki projekt podložan (neočekivanim) promjenama koje pak potencijalno dovode do potrebe za izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. S obzirom da se isti može mijenjati, no pazeći pritom na poštivanje propisanih kumulativnih odredbi, segmentu izmjena u predviđenim aktivnostima svakako treba posvetiti potrebnu pažnju. Bilo da se radi o promjenama u budžetu, trajanju aktivnosti i/ili cjelokupnog projekta, izmjenama zadanih aktivnosti ili izmjenama u pokazateljima koje projekt mora postići, svakoj promjeni se prije svega individualno pristupa, osiguravajući pritom da promjena nikako ne dovodi u pitanje rezultate evaluacije projektnog prijedloga. Kod pristupanja izmjenama ugovora vrlo je važna pravovremena komunikacija nositelja projekta kojom je moguće prevenirati eventualne neželjene posljedice.

Može se sa sigurnošću zaključiti kako priprema i provedba projekta nije jednostavan proces, već aktivnost koja sa sobom donosi mnoge izazove i na strani nositelja projekta i na strani institucija koje u tome sudjeluju. Međutim, zajedničkim pristupom, razmjenom mišljenja među svim sudionicima procesa i, na kraju, zajedničkim ciljem, mogu se ostvariti i ostvaruju se željeni rezultati.

Obratite nam se s povjerenjem i zatražite ponudu za naše usluge koje uključuju:

  • Pronalaženje odgovarajućeg načina financiranja projektnih ideje u okviru dostupnih financijskih sredstava
  • Priprema projektnih ideja usklađena sa zahtjevima EU fondova i drugih financijskih izvora
  • Evulacija projektnih aktivnosti
  • Provedba projekata i izvještavanje prema kontrolnim tijelima
  • Edukacija i trenizi zaposlenika i čanova uprave