Objavljen indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020 godinu – OPKK

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 18.prosinca 2019.g. Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga u indikativnom godišnjem planu objave mogu biti:

  • otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga,
  • ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj.

Sukladno Planu, sljedeće godine otvorit će se pet poziva kako slijedi:

1. Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)

Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljive aktivnosti: uključuju ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.g.

Indikativni iznos financijske omotnice: 15.000.000,00 kn

Indikativni datum objave Poziva: 1. lipnja 2020.

2. Integrator

Cilj Poziva: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u  nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata, troškove osoblja, savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici sukladno def. Iz priloga 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.g.

Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum objave Poziva: 30. prosinca 2019.

3. Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljive aktivnosti: 

– energetski pregled i energetski certifikat prije obnove;

– izrada glavnog projekta energetske obnove;

– provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,     

   horizontalne mjere;

– stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja;

– energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove;

– upravljanje projektom i administracija;

– promidžba i vidljivost projekta.

Prihvatljivi prijavitelji: upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Indikativni iznos financijske omotnice: 152.000.000,00 kn

Indikativni najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 17.000.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore: 60%

Indikativni datum objave Poziva: 22. siječnja 2020.

4. Uspostava reciklažnih dvorišta

Cilj Poziva: pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za uspostavu reciklažnih dvorišta tj. za aktivnosti građenja i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabavu mobilnih jedinica u smislu čl. 35 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) (NN 14/19). ZOGO propisuje obvezu JLS-ovima o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta ili mobilnih jedinica na svom području, ovisno o broju stanovnika.

Prihvatljive aktivnosti:

– građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti          i spremnosti za uporabu

– nabava mobilnih jedinica kontejnerskog tipa (nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice nije prihvatljiva aktivnost).

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Indikativni iznos financijske omotnice: 100.000.000,00 kn

Indikativni najniži iznos bespovratnih sredstava:

– za reciklažna dvorišta – građevine: 500.000,00 kn

– za reciklažna dvorišta – mobilne jedinice: 100.000,00 kn

Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 

– za reciklažna dvorišta – građevine: 4.500.000,00 kn

– za reciklažna dvorišta – mobilne jedinice: 800.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum objave Poziva: 31. prosinca 2019.

5. Poziv za sufinanciranje nabave električnih autobusa za pružanje usluge  javnog gradskog prijevoza

Cilj Poziva: nabava novih električnih autobusa koji će doprinijeti razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke) i prometnih sustava sa niskim emisijama CO2, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

– nabava električnih autobusa;

– nabava i ugradnja opreme za punionice;

– promidžba i vidljivost;

– upravljanje projektom.

Prihvatljivi prijavitelji: javna gradska prijevoznička poduzeća.

Indikativni iznos financijske omotnice: 112.500.000,00 kn

Indikativni intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: 31. ožujka 2020.

Indikativni godišnji plan možete preuzeti OVDJE

Synergia savjetovanje d.o.o. nadogradila je svoju izjavu o privatnosti i tzv. kolačiće u skladu s novom europskom regulativom iz Opće deklaracije o ljudskim pravima (GDPR). Mi koristimo kolačiće na našoj web stranici kako bismo Vam pružili uslugu, analizirali korištenje, osigurali dostupnost i funkciju sustava, što ne bismo mogli pružiti bez korištenja kolačića. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, pristajete na primanje kolačića. Više o kolačićima i vašoj privatnosti možete pronaći na poveznici \"Pročitaj više ...\".
Prihvaćam uvjete Izjava o privatnosti