NOVA POSLOVNA APLIKACIJA KOJA ĆE OSIGURATI LAKŠE DONOŠENJE ODLUKA I POBOLJŠATI EFIKASNOST POSLOVANJA

Zašto je osobito važno u današnje vrijeme postati društveni poduzetnik? Razmišljate li kako vašim poslovanjem utječete na društvo? Koristite li alate kojima možete pojednostavniti poslovne procese? Kreiramo novu poslovnu aplikaciju koja će svima osigurati lakše donošenje odluka i poboljšati efikasnost poslovanja.

Društveno poduzetništvo kao način poslovanja predstavlja kombinaciju poduzetničke prakse i vrijednosti usko povezanih s društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša.

Kombiniranjem svjesnosti o utjecaju vaših poslovnih aktivnosti na društvo i okoliš te uvođenjem digitalnih alata u svoj rad osiguravate transparetnost poslovanja i učinkovitost vaših poslovnih odluka.

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

Društvenom poduzetništvu nije cilj isključivo uvećanje profita, pa tako ni raspodjela dobiti, već ispunjenje društvenih zadaća, pomaganje onim skupinama u društvu koje su u riziku od društvene isključenosti.

Iako je društveno poduzetništvo jedan od relativno novih pojmova u ekonomiji koji počiva na ciljevima potpuno suprotnim od onih na kojima počiva dominantna tržišna ekonomija, tvrtka Synergia savjetovanje jedna je od pionira društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Aktivnim uključivanjem svih zaposlenika u svakodnevne odluke i smjerove razvoja tvrtke osigurava demokratski i uključivi način odlučivanja. Redovitom komunikacijom s našim klijentima pratimo i vrednujemo svoje društvene, ekonomske i okolišne učinke te rezultate vrednovanja koristimo u planiranju daljnjeg poslovanja. Sav ostvareni prihod ulaže se u daljnji razvoj tvrtke i poboljšanje naših usluga te edukaciju zaposlenika.

UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA

Kako bismo poboljšali svoje poslovanje i u javnosti promovirali vrijednosti društvenog poduzetništva posljednje dvije godine provodimo projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda za unaprjeđenje poslovanja tvrtke. Tijekom projekta zaposlenici tvrtke educirali su se i stekli niz novih vještina kako bi proširili svoje usluge i odgovorili na potrebe tržišta.

Osim razvoja novih vještina projektom je predviđen razvoj digitalne aplikacije kojom ćemo svim našim postojećim i budućim klijentima osigurati brži, transparentniji i jednostavniji rad te praćenje poslovanja s ciljem lakšeg donošenja odluka i postizanja efikasnijih poslovnih procesa.

Razvoj poslovne aplikacije značit će dostupnost nove poslovne usluge čija je osnovna svrha brži i jednostavniji uvid u poslovanje te pristup svim potrebnim poslovnim podacima na jednom mjestu. Tehnološko rješenje će znatno olakšati i ubrzati donošenje strateških poslovnih odluka kako tvrtke Synergia savjetovanje d.o.o. tako i ostalih društvenih poduzetnika. Na ovaj način planiramo doprinijeti razvoju održivog modela poslovanja usklađenog s potrebama ciljnih segmenata tržišta i usmjerenog u pravcu održivog i odgovornog rasta. Digitalizacija poslovanja putem kreativnih programskih rješenja pridonosi modernizaciji i nužan je preduvjet za jačanje konkurentnosti društvenih poduzetnika.

Nova društveno poduzetnička usluga, u obliku digitalnog alata, će unaprijediti računovodstveno, financijsko i administrativno praćenje poslovanja uz smanjenje poslovnih opterećenja i troškova. Osnovne značajke aplikacije obuhvaćaju responzivan grafički dizajn, jednostavnost pri korištenju te mogućnost proširenja na druge poslovne aktivnosti sukladno zahtjevima i specifičnostima klijenata.

DIGITALNA RJEŠENJA KOJA ODGOVARAJU NA POSLOVNE IZAZOVE

Točnost i pravovremenost donošenja odluka imaju ogroman utjecaj na kvalitetno poslovanje poduzeća. Dinamično okruženje i brze promjene kojima tvrtke moraju prilagoditi svoje poslovanje dovode do stalnog traženja novih prilika kojima će povećati konkurentnost i omogućiti učinkovitije upravljanje resursima. Tvrtke se danas suočavaju s trošenjem više vremena na analizu, a manje na obradu podataka. Izazovi s kojima se suočava vanjsko tržište zahtijevaju da financijski konzultant bude svakodnevni poslovni partner tvrtkama. Pouzdane, točne i pravovremene informacije ključne su u procesu donošenja ispravnih poslovnih odluka. Danas svaka tvrtka mora znati strukturu svojih troškova i projekata. Korištenje samostalnih proračunskih tablica i raščlanjenih sustava za planiranje, proračun, predviđanje i konsolidaciju financijskih podataka može dovesti do kompliciranih izvještaja podložnim čestim pogreškama i poslovnim rizicima.

Glavni problemi koje smo detektirali u razvoju poslovanja su nedostupnost strateški relevantnih informacija, neučinkovitost, neadekvatno planiranje uzrokovano nepouzdanim podacima, te neusklađenost računovodstvenih podataka i novčanog tijeka.

Poslovna aplikacija koju razvijamo je softver za jednostavno izvještavanje, planiranje i analizu, koji ne samo da pruža informacije, već i pomaže u donošenju odluka na svim razinama poduzeća. Dizajniran za male i srednje tvrtke softver će omogućiti najsuvremeniju osnovu za transakcijsku učinkovitost i kontrolu. Temeljen na karakteristikama modernog poslovanja i projektnog izvještavanja, zadovoljit će sve potrebe i zahtjeve naših klijenata. Izradom analiza i izvješća za sva glavna područja poslovanja osigurat ćemo unutar aplikacije rješenjima koja će doprinijeti razumijevanju planova i troškova poslovanja na jednostavan i pristupačan način. Aplikacijom će svaki korisnik imati prikaz i mogućnost filtriranja različitih podataka, izraditi analizu i prognozu novčanog tijeka, preuzeti potpunu kontrolu nad poslovanjem i dobiti detaljan pregled do razine pojedinačnih transakcija i projekata. Za one tvrtke koji imaju prihode iz više izvora, osobito koje se financiraju različitim fondovima, s nekoliko klikova svaki će korisnik aplikacije imati nadzor nad objedinjenim podacima iz različitih projekata te ih moći kreirati u jedan izvještajni obrazac.

S našim digitalnim rješenjem moći ćete planirati svoje poslovanje u stvarnom vremenu, brže komunicirati s računovodstvenim servisom, obraditi potrebne podatke, osigurati usklađenost svih projekata te izraditi finalna izvješća.

Aplikacija će uskoro biti dostupna za testiranje te vas pozivamo da iskoristite prednosti ove financijske platforme te uvođenjem digitalnih alata poboljšate svakodnevno poslovanje. Korištenjem aplikacije osigurati ćete trenutni pristup stvarnim podacima koje možete u stvarnom vremenu usporediti i utvrditi eventualna odstupanja od plana. Uštedite vrijeme i smanjite pogreške s jednim, integriranim rješenjem i jednostavnim korisničkim programom za sve vaše projekte.

Za više informacija i početku testiranja aplikacije pratite našu web stranicu www.synergia-consulting.hr i LINKEDIN profil.

Ukoliko vam je potrebna podrška pri razvoju poslovne ideje, pripremi i/ili provedbi financijskog plana, planiranju projekata i njihovom financiranju obratite se s povjerenjem, a više informacija pronađite na web stranici društvenog poduzeća Synergia savjetovanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost tvrtke Synergia savjetovanje d.o.o.