EDUKACIJA: STUDIJA ISPLATIVOSTI I CB ANALIZA

Direktorica tvrtke Synergia savjetovanje Maja Dragojević Bačić i savjetnica za
strateški razvoj Maja Jurišić pohađale su u periodu od 3. – 7. svibnja petodnevnu
edukaciju „Studija izvodljivosti i CB analiza“ koju je održala Hrvojka Skoković
Harašić iz tvrtke Prvi korak d.o.o.

Edukacijom smo dobili informacije o načinu razvijanja logike potrebne za
razumijevanje i izradu osnovnih elemenata Studija izvodljivosti, s naglaskom na izradu
analize troškova i koristi. Analiza troškova i koristi financijski je instrument kojim se
kvantificiraju svi financijski i ekonomski troškovi i gubici s jedne, te svi očekivani
prihodi i koristi nekog pothvata s druge strane. Ovakva analiza bi trebala biti temelj
izračuna opravdanosti svakog javnog projekta kao i osnovni instrument kojim je
moguće napraviti kvalitetnu usporedbu više različitih javnih projekata. S obzirom da
Europska komisija prepoznaje navedene studije/analize ne samo kao uvjet za odluku
o sufinanciranju sredstvima EU, već i kao ključan korak u odabiru najboljih projekata
za lokalni i regionalni razvoj, smatrali smo da je nužno da razumijemo procese izrade
relevantnih studija te analizu utvrđenih pokazatelja kako bismo povećali kvalitetu
naših savjetodavnih usluga te u budućnosti potencijalni proširili područje djelovanja
na lokalne i regionalne samouprave te pružanja tehničke podrške pri provedbi
velikih, društveno korisnih projekata.

Programom edukacijom stekli smo informacije i osnovna znanja:

Što je studija izvodljivosti i kako se izrađuje

  • Faze projektnog ciklusa u kojima je nužna studija
  • Sadržaj i struktura studije izvodljivosti
  • Zašto je CBA važna i kako se primjenjuje
  • Detaljni koraci izrade CB analize

Osim teoretskog dijela predavanje koji je osim sveobuhvatnim informacijama,
edukacija je sastavljena i od niza praktičnih primjera iz dugogodišnjeg iskustva
predavačice te pitanjima koji su nas naveli na promišljanje o potrebama naših
klijenata i načinu na koji možemo poboljšati kvalitetu usluga te direktno doprinijeti
njihovom boljem poslovanju i lakšem donošenju investicijskih odluka. Dodatno
nakon teroetskog dijela simulirali smo situacije u unaprijed pripremljenoj studiji te
praktično učili izradu analize u excell tablici.