EDUKACIJA: Mjerenje društvenog utjecaja

Direktorica tvrtke Synergia savjetovanje Maja Dragojević Bačić i savjetnica za
strateški razvoj Maja Jurišić pohađale su višemjesečnu edukaciju Mjerenje
društvenog utjecaja koju nam je u periodu od prosinca 2020. do travnja 2021. godine
održao voditelj projekata iz ACT grupe, Darko Ciglar. Edukacija se održavala online
kroz pet dvosatnih predavanja s uključenim praktičnim aktivnostima na razvoju
konkretnih indikatora za mjerenje utjecaja koju tvrtka ima na dionike i okruženje u
kojem posluje.

Razvoj društva kao cjeline odvija se kontinuirano u svim segmentima. Okoliš,
socijalna pitanja, lokalni razvoj, politička vlast i upravljanje, biznis, odgovorno
poslovanje, društveno poduzetništvo – sva ova područja doprinose razvoju društva.
Osnovno pitanje koje se postavlja jest kakav utjecaj oni imaju na društvo i njegov
razvoj, a još bitnije kako doći do dokaza koji će potkrijepiti taj utjecaj. S obzirom da
smo kroz svoje dosadašnje iskustvo uočili da postoji potreba za sve većom
transparentnošću i objavljivanjem informacija o ekonomskim, društvenim i
okolišnim aktivnostima koja je prisutna kod poduzeća, ali sve više i kod organizacija
civilnog društva, društvenih poduzeća, zaklada i ostalih organizacija željeli smo svoj
poslovni angažman i utjecaj definirati te na taj način poboljšati interne procese, ali i
kvalitetu usluga koje pružamo.

Upravo nam mjerenje društvenog utjecaja može pomoći da bolje shvatimo ulogu
poduzeća i drugih organizacija u stvaranju ekonomskih, okolišnih i socijalnih
učinaka, ali i da saznamo koliki je društveni povrat ulaganja na sredstva koja su
uložena u programe, projekte i aktivnosti kojima se stvaraju društvene promjene.
Mjerenje društvenog utjecaja sve je važnije i u investiranju, o čemu svjedoči rastući
trend investiranja u aktivnosti koje stvaraju društveni utjecaj (impact investing).
Do potrebnih podataka dolazi se različitim metodama, mjerenjima, alatima koji u
većini slučajeva nisu standardizirani. No, ujednačeno mjerenje ovakvih uglavnom
nefinancijskih informacija i njihova interpretacija potrebna je kako bi na
vjerodostojan način mogli odgovoriti na važno pitanje “Kakvu razliku stvaramo/što se
mijenja našim djelovanjem?” Da bi mogli jasno odrediti, vrednovati odnosno
izmjeriti utjecaj koji stvara organizacija potrebno je krenuti od definicije utjecaja –
koja za sada, na žalost, nije jedinstvena. Naime, utjecaj se definira i shvaća različito,
ovisno o kategoriji korisnika. U hrvatskom kontekstu, utjecaj možemo promatrati
kao cjelokupno djelovanje organizacije s ekonomsko-financijskog aspekta,
društvenog aspekta i okolišnog aspekta, koje nastaje provedbom aktivnosti
organizacije. Kroz edukaciju i praktične primjere mijenjala se i razvijala strategija
tvrtke na način da su redefinirani ciljane skupine kojima želimo u budućnosti
prodavati naše usluge te dubinski analizirale njihove potrebe i problemi na koje
svojim uslugama i proizvodima možemo odgovoriti. Zajedno s edukatorom prolazili
smo kroz razumijevanje potreba ključnih kupaca te jasnije definiranje usluga te došlido prijedloga indikatora i načina na koji ćemo prikupljati podatke te mjeriti društveni
utjecaj u budućnosti. Nakon provedene edukacije sijedi nam proces educiranja i
drugih zaposlenika, postavljanje jasnih i mjerljivih indikatora te procesa koji će nam
omogućiti redovno prikupljanje informacija s kojima možemo dobiti konkretne
podatke o utjecaju.

Edukacijom smo savladali sljedeća područja:

  • Kontekst mjerenja društvenog utjecaja
  • Razvoj utjecaja
  • Stvaranje vrijednosti
  • Ključna načela i ciklus društvenog utjecaja
  • Postavljanje okvira za mjerenje društvenog utjecaja
  • Teorija promjene

S obzirom da sama problematika mjerenja i vrednovanja društvenog utjecaja
općenito je kompleksni pojam i zahtijeva strpljenje, vrijeme, iskustvo, stručnost i
razumijevanje onih koji ga mjere, dok je istovremeno potrebno razumijevanje onih
kojima se vrednovanje prezentira (korisnika takvih izvještaja), vjerujemo da bismo u
budućnosti, nakon što ove alate iskoristimo i provedemo unutar naše tvrtke mogli
uslugu savjetovanja i edukacije o mjerenju društvenog utjecaja ponuditi i svojim
klijentima. Svakako će nama kao tvrtki dobiveno vrednovanje i ocjena biti poticaj i
referenca kojom će organizacije/tvrtke svoje djelovanje moći “jasno opravdati“ svima
koji eventualno propituju svrhu njihova djelovanja.