EDUKACIJA: JAVNA NABAVA

Razumijevanje osnovnih načela i načina na koji funkcionira javna nabava potrebno je svim osobama koje se u svom radu susreću s javnom nabavom. Program edukacije dao nam je temeljna znanja i kao takav polazišna je točka za daljnje usavršavanje naših zaposlenika u području javne nabave i kreiranje novih usluga naše tvrtke. 
Tijekom petodnevnog programa osim teroijskog dijela naši su zaposlenici imali prilike pripremiti se i simulirati izlazak na stručni ispit javne nabave koji su uspješno položili u lipnju 2021. Na sažet i jednostavan način upoznali su se s nacionalnim i europskim zakonodavnim okvirom javne nabave i naučili osnovna pravila javne nabave. 

Temeljem stečenog certifikata naša je tvrtka razvila novu uslugu savjetovanja pri planiranju i provedbi jednostavnih i složenijih procea javne nabave. U mogućnosti smo na vrijeme prepoznati gdje se kriju najveći rizici u javnoj nabavi i kako ih spriječiti te osigurati usoješno poslovanje našim klijentima.