Društveno poduzetništvo

NAZIV PROJEKTA: Unapređenje poslovanja tvrtke Synergia savjetovanje d.o.o.

NAZIV PRIJAVITELJA: Synergia savjetovanje d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Društveno poduzeće označava pomno planiranu poduzetničku aktivnost kreiranu na način da pronađe inovativna i održiva rješenja socijalnih problema. Cilj takvih poduzeća postizanje je dvojakog rezultata, što zapravo označava usklađenost poslovnih i društvenih ciljeva te održavanje ravnoteže među njima.

Unatoč dugoj tradiciji zadrugarstva u RH, u ovom trenutku se još uvijek ne može govoriti o visokoj razvijenosti društvenog poduzetništva. Prema dostupnim podacima iz 2015.g. bazu aktera društvenog poduzetništva u RH čini 90-ak pravnih subjekata koji su zapošljavali 795 osoba pri čemu dvije županije, Splitsko – dalmatinska i Osječko- baranjska, okupljaju više od trećine svih upisanih u bazu. Zabrinjava činjenica da čak u 6 županija nema niti jednog aktera.

Na Splitsko – dalmatinskom području nalazi se najmanje 17 društvenih poduzeća, prema Izvještaju o stanju društvenog poduzetništva u RH U 2015.g.,koja se također susreću s preprekama u poslovanju u vidu nedostatnih financijskih sredstava i znanja o upravljanju i financijskoj održivosti poslovanja te slabe javne informiranosti. Navedeno dovodi do činjenice da „takva“ poduzeća nisu dovoljno utjecajna niti adekvatno javno prepoznata čime ne dobivaju dovoljnu podršku lokalne i šire zajednice. Sporijem prihvaćanju društvenog poduzetništva u Dalmaciji pridonosi i nepoznavanje ključnih obilježja društvenog poduzetništva te pogrešno povezivanje sa socijalističkim nasljeđem što dodatno otežava

kvalitetniju podršku i promociju društvenih poduzetnika.

Zbog svega navedenog potrebno je kontinuirano jačanje poslovanja društvenih poduzetnika kako bi se izgradili modeli dobre prakse koji su od presudnog značaja za daljnji razvoj sektora i osvješćivanja šire javnosti o važnosti i potencijalima društvenog poduzetništva. Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća treba osigurati kroz unapređenje znanja i vještina njihovih zaposlenika kvalitetnim obrazovanjem i osposobljavanjem čime se stječu nova iskustva vezana za razvoj društvenog poduzetništva kao i kroz razvoj novih društveno

poduzetničkih usluga/proizvoda čime se osigurava primjena praktičnih i inovativnih pristupa s ciljem razvoja zajednice.

Tvrtka Synergia savjetovanje d.o.o. osnovana je s ciljem razvoja edukativnih usluga i inovativnih alata za digitalizaciju poslovanja udruga, tvrtki i obrta koji žele postati društveni poduzetnici i svojim radom doprinijeti održivom razvoju zajednica u kojima posluju. Kao i ostali društveni poduzetnici u RH, suočena je sa nedostatkom financijskih sredstava i nedovoljno razvijenim poslovnim vještinama svojih zaposlenika.

Kao odgovor na navedene probleme, tvrtka Synergia savjetovanje d.o.o. će realizacijom ovog projekta ojačati vlastite kapacitete ulaganjem u ljudski kapital unapređujući znanje i stručnost svojih zaposlenika te će razviti novu društveno poduzetničku uslugu s ciljem smanjenja poslovnih opterećenja i troškova svog poslovanja, ali i poslovanja ostalih društvenih poduzetnika. Navedeno će doprinijeti njenom značajnijem društvenom, gospodarskom i ekološkom utjecaju kao modelu dobre prakse na području SD Županije i šire.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ulaganjem u ovaj projekt ostvaruje se višestruki pozitivni učinak na glavnu ciljnu skupinu – zaposlenike tvrtke čime bi se osigurao razvoj ljudskog resursa tvrtke, ali i povećala atraktivnost tvrtke za zapošljavanje novih, stručnih kadrova čime bi se ojačala njena održivost i konkurentnost. Za ciljnu skupinu – društveni poduzetnici realizacija ovog projekta bi značila dostupnost nove poslovne usluge čija bi osnovna svrha bila brži i jednostavniji uvid u poslovanje te pristup svim potrebnim poslovnim podacima na jednom mjestu. Navedeno tehnološko rješenje bi znatno olakšalo i ubrzalo donošenje strateških poslovnih odluka tvrtke Synergia savjetovanje d.o.o. i ostalih društvenih poduzetnika čime bi se doprinijelo razvoju održivog modela poslovanja usklađenog s potrebama ciljnih segmenata tržišta i usmjerenog u pravcu održivog i odgovornog rasta. Digitalizacija poslovanja putem kreativnih programskih rješenja pridonosi modernizaciji i nužan je preduvjet za jačanje konkurentnosti društvenih poduzetnika.

Aktivnostima kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća omogućava se jačanje poslovanja koje uz ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost te nudi primjenu praktičnih, inovativnih i održivih pristupa s ciljem razvoja lokalne i šire zajednice.

Ovaj projekt temeljen na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti unaprijediti će poslovanje Synergia savjetovanja d.o.o. Educiranjem njenih zaposlenika i razvojem novih usluga čime će se znatno ojačati njena održivost i konkurentnost pri čemu se uz rast postojećih društvenih poduzeća omogućava i razvoj društvene zajednice.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 770.869,68 kn

IZNOS SUFINANCIRAN IZ EU FONDA: 710.919,68 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 17.09.2020 – 16.09.2022

KONTAKT OSOBE:

Maja Jurišić, voditeljica projeka, maja.jurisic@synergia-consulting.hr
Maja Dragojević Bačić, koordinatorica projekta, maja.dragojevic@synergia-consulting.hr

PROVEDBA PROJEKTA