Novosti

Uvođenje eura i obveze poduzetnika i neprofitnih organizacija

26.08.2022.

Od 01.01.2023 euro se uvodi kao službena valuta u Republici Hrvatskoj te od navedenog datuma potpuno zamjenjuje hrvatsku kunu kao valutu u kojoj se iskazuju poslovne transakcije i poslovni događaji. Ključnu ulogu u uvođenju eura imaju informatički stručnjaci i računovođe bez kojih prilagodba informacijskog sustava kao i financijskog i računovodstvenog poslovanja neće biti moguća. Obvezan

KNJIGOVOĐA VS RAČUNOVOĐA – TKO JE TKO I U ČEMU JE RAZLIKA?

25.07.2022.

Blog autorice Mr.sc. Sandre Žager, ovl.int.rev., Manufaktura jedanaest. Muž me godinama zafrkava kako mi nosnica počne trzati, a lice promijeni oblik svaki puta, jednakim intenzitetom kada cure u uredu ili mene netko imenuje ”knjigovođa”, a naš business ”knjigovodstveni servis” (ovdje je sporna i riječ ”servis” jer, budimo realni, ništa ne servisiramo pa nam je draža

Zašto je važno čuvati poslovnu dokumentaciju?

07.07.2022.

Tijekom poslovne godine ulaže se velik trud i novac u obavljanje računovodstvenih poslova i tumačenje poreznog tretmana poslovnih transakcija. Nakon završetka poslovne godine i predaje financijskih izvještaja za predmetno razdoblje, dokumentacija se mora primjereno pohraniti i čuvati, što je posebno važna zadaća pravnih i fizičkih osoba. U nastavku ćemo izložiti na koji se način čuva

Porezni tretman korištenja privatnog automobila u službene svrhe i obrnuto

07.06.2022.

Korištenje privatnog automobila u službene svrhe uvijek je vruća tema i za sobom povlači brojna pitanja kod poduzetnika. Česte su situacije da zaposlenici koriste privatna vozila u službene svrhe, a posebice radi obilaska izdvojenih poslovnih pogona, sastanaka ili pak putovanja u drugo mjesto izvan sjedišta kompanije. No, jeste li znali da za sve prethodno navedene situacije nije

Godišnji odmori i obveze poslodavaca

26.05.2022.

Godišnji odmor je pravo svakog zaposlenika zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske bez obzira na to ima li zaposlenik ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme. Isto tako bez obzira na to da li je zaposlenik zaposlen na puno ili nepuno radno vrijeme poslodavac je obvezan svim zaposlenicima osigurati korištenje godišnjeg odmora pod istim uvjetima. Nastavno

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

23.05.2022.

Slika: minimax.hr Euro je danas službena valuta u 19 država članica Europske unije (u nastavku EU) koje zajedno čine eurozonu koja se službeno naziva europodručjem. Pojedine države članice još nisu ispunile kriterije potrebne za pridruživanje europodručju, dok je npr. Danska doniijela odluku da neće sudjelovati u europodručju. Naime, svaka država članica samostalno odlučuje kada će započeti postupak uvođenja

Kada i kako prijaviti inozemni dohodak

06.05.2022.

Za sve osobe, rezidente RH, koje ostvaruju primitke u ili iz inozemstva, bez obzira radi li se o dohotku od nesamostalnog rada, drugom dohotku, dohotku od imovine ili dohotku od kapitala, propisana je obveza upisa u registar poreznih obveznika (nadležna je ispostava Porezne uprave prema prebivalištu poreznog obveznika), u roku od 8 dana od ostvarivanja primitaka. Osim toga, valja

Blagajnički maksimum

29.04.2022.

Blagajnički maksimum je najviši iznos gotovog novca koji se može zadržati u blagajni na kraju radnog dana, a koji je potreban poduzetniku drugi radni dan za vraćanje ostatka novca kupcima i dr. osobama. Iznos gotovog novca iznad visine blagajničkog maksimuma na kraju dana (ili najkasnije sljedeći dan) polaže se na žiro račun poduzetnika.  Tko mora

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje

28.04.2022.

Bilješke su dio obveznih godišnjih financijskih izvještaja te su ih prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15, 78/15, 120/16, 116/18, nadalje ZOR) dužni sastavljati poduzetnici i fizičke osobe obveznici poreza na dobit. Svrha Bilješki, uz financijske izvještaje, jest pružiti dodatne i dopunske informacije s ciljem boljeg razumijevanja temeljnih godišnjih financijskih izvještaja. Što predstavljaju Bilješke o financijskim

Kako voditi evidenciju radnog vremena?

25.04.2022.

Radno vrijeme predstavlja jednu od najvažnijih kategorija u radnim odnosima, ali i u privatnom životu svakog radnika. Upravo ono ulazi u najznačajnije uvjete rada. Poslodavci radno vrijeme radnika određuju, raspoređuju, nadziru, kontroliraju te mijenjaju u okviru zakonskih odredbi sadržanih u Zakonu o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019; dalje u tekstu: ZOR). Ovisno o trajanju i