“Unaprijeđenje poslovanja tvrtke Synergia savjetovanje d.o.o.”

Tvrtka Synergia savjetovanje d.o.o. osnovana je s ciljem razvoja usluga i inovativnih alata za digitalizaciju poslovanja pravnih osoba koje žele postati društveni poduzetnici i svojim radom doprinijeti održivom razvoju zajednica u kojima posluju.

Kao i većina društvenih poduzetnika u Hrvatskoj , suočeni smo s nedostatnim financijskim sredstvima i nedovoljno razvijenim poslovnim vještinama zaposlenika. Kao odgovor na navedene probleme, tvrtka Synergia savjetovanje d.o.o. s ciljem smanjenja poslovnih opterećenja i troškova poslovanja će realizacijom ovog projekta:

  • ojačati vlastite kapacitete ulaganjem u ljudski kapital
  • unaprijediti znanje i stručnost svojih zaposlenika te
  • razviti novu društveno poduzetničku uslugu , ali i poslovanja ostalih društvenih poduzetnika.

Navedeno će doprinijeti značajnijem društvenom, gospodarskom i ekološkom utjecaju kao modelu dobre prakse na području Splitsko dalmatinske Županije i šire.

Projekt „Unapređenje poslovanja tvrtke Synergia savjetovanje d.o.o.“ ima za cilj doprinijeti rastu i razvoju društvenog poduzetništva te jačanju socijalne kohezije u Županiji. Aktivnostima koje uključuju unapređenje poslovnih vještina zaposlenika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja te razvojem nove društveno poduzetničke usluge, Synergia savjetovanje d.o.o. osigurat će jačanje kapaciteta i povećanje konkurentnosti te utjecati na povećanje održivosti tvrtke.